Lifter

  • Vi har forskjellige lifter opp til 45 meter.

Fjerning av istappar

Vi har lifter opp til 45 meter og kommer innen kort tid og fjerner farlig istapper og snø fra ditt tak. Ta kontakt her post@rasrisk.se eller tlf. 0047 908 30007.

Farlige istapper? Kontakt istappstelefonen.se som vil ta kontakt med gårdeier umiddelbart!

§ 2-3

Når det kan være fare for ras av snø og is fra hustak mot sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel, skal eier straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdsel er forbundet med fare eller ulempe. Eier plikter snarest å rydde tak for snø og is, slik at ras unngås. Når faren for ras er over skal avviserne fjernes.