Rasrisk.se er sveriges største leverandør av varningsmarkeringer
Bestill nå

Alle vet hvor farlig istapper som faller fra tak kan være. Ved rasrisk er det derfor ekstra viktig at du som gårdeier tar ditt ansvar og setter ut varningsmarkeringer! Det er også viktig å understreke at man også må fjerne farlig is og snø fra tak.

Hva sier loven?

§ 2-3

Når det kan være fare for ras av snø og is fra hustak mot sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel, skal eier straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdsel er forbundet med fare eller ulempe. Eier plikter snarest å rydde tak for snø og is, slik at ras unngås. Når faren for ras er over skal avviserne fjernes.